moods_emotions

Проучване, сравняващо думи, свързани с настроението в американски и британски книги, показва, че американците все по-често използват емоционални думи.

Ако разтворите някоя британска книга, лесно можете да видите няколко културни различия, в сравнение с някоя американска книга – склонност към правописа на

думите с допълнително „ф“, непознати жаргонизми и литературния еквивалент на силен самоконтрол и сдържаност при изразяване на емоции.

Според ново изследване, през втората половина на ХХ век в американската литература се наблюдава значително покачване на употребата на емоционални думи, в сравнение с употребата на такива думи в британската литература.

Проучването е публикувано в PLoS ONE. Изследователите са разглеждали книги от миналия век в Ngram Viewer на Google – база данни, която визуализира честотата на определени ключови думи в над 5 000 000 тома, и са открили, че в средата на ХХ век в употребата на определени думи в американския и в британския английски език има определени отклонения.

Проследявайки използването на думи, които предават шест настроения – радост, изненада, гняв, тъга, страх и отвращение, авторите установили, че с течение на времето са намалели думите, които показват настроението – освен страха, настроение, което се радваше на възраждане от 1970 г. насам.

Използването на думи, които показват положителни и отрицателни емоции, също показва определени исторически тенденции. Имало е увеличение на радостта през 20-те и 60-те години, например, но увеличение на тъгата по време на Втората световна война.

През първата половина на 20 век британските книги са сходни в емоционално съдържание с американските, дори – малко по-емоционални от тях. Но от 1960 г. насам американската литература е имала по-емоционално съдържание, по-голямо „настроение“, отколкото нейната британска аналогия. Същата тенденция се открива и при използването на повече безсъдържателни думи в американския език като „and“ („и“), „but“ („но“) и „the“ (пълен член) и др., което очертава още по-голяма стилистична разлика между британските и американските текстове.

В САЩ „бейби бум“ поколението е израснало в периода на най-големия икономически просперитет през миналия век, докато британското „бейби бум“ поколение е израснало в следвоенния период на възстановяване. Не бива да се пропуска и влиянието на околната среда. Във Великобритания околната среда е по-хладна и по-мъглива, с по-дълги дъждовни сезони, а всичко това вероятно влияе малко по-депресивно на англичаните.

Автор: Неделин Бояджиев
По материали от: www.popsci.com