300 години. Толкова би ни отнело подреждането в каталог на всички дървесни видове в необятната Амазонска екваториална гора – повече, откъдето и да е другаде по света. Именно това и правят дръзки откриватели в последните три десетилетия – събират и записват информация относно различни видове дървета в Амазония. До тук, според учени от музея на естествените науки Фийлд , общият брой описани дъвесни видове са 11 676.

Регистриране на дървесните видове

Преди това ново проучване, никой не се бе осмелявал да изброи точно видовете дървета в Амазонската екваториална гора, това твърдение споделя и Найджъл Питман – един от авторите. През 2013 година обаче същият научен екип съобщава, че, по изчисления, видовете трябва да са общо 16 000. Сега, в новото изследване, Питман и колегите му анализират  500 000 проби от цветя, листа и плодове, чрез които ще изготвят, както самите те смятат, първият регистър на всички познати дървесни видове в Амазония. Изследователският екип претърсва щателно дигитализирани архиви за целта на описа, като най-старите образци са от 1707 г., а последните са събрани през 2015.

300 години би отнело на еколозите да идентифицират и подредят в списък всички дървесни видове в Амазония. Специалистите обаче са съставили първия по рода си азбучник, който ще помогне на бъдещите изследвания.

Питман казва, че предположението им от 2013 г. за общ брой от 11 676 вида може и да се окаже „добро“ и че останалите 4 000 са сред най-редките и предстоят да бъдат открити и регистрирани. Екологът дава информация, че от началото на XX-ти век, всяка година се откриват между 50 и 200 нови вида. Нещо повече, проучването загатва, че мисията на еколозите – откриването на нови видове, още не е приключила: „Няма да сме приключили с новите видове в следващите три века“, казва още Питман.

Целта на изследването

Междувременно, Питман признава, че техният каталог не е толкова добре систематизиран, колкото тези на таксономите, за които това занимание е проприще, но това е и „може да се каже смисълът“, както казва той. Основната цел на екипът е да бъде създаден азбучен списък, които да бъде база за трудовете на други учени. Ханс дер Щиге, един от авторите на проекта, е убеден, че списъкът на дървесните видове ще се окажа безценен за специалистите, които изучават Амазония. Описът ще сдобие научните работници с по-добро познание относно видовете, които се срещат екваториалната гора, което пък ще помогне и за опазването на околната среда.

Детайли около новото проучване са публикувани в научния журнал „Scientific Reports”.