cosmic rays

Идеята, че космическата радиация непрекъснато бомбардира Земята, е предложена през 1901 г. от английския физик Чарлс Уилсън (1869 -1959). Той не е можел да докаже своята теория, но през 1911 и 1912 г. Виктор Хес (1883 – 1964), лектор в Университета във Виена, е направил девет полета на големи височини с балон, снабден с електрометър, предназначен да измерва радиацията. Хес е открил, че радиацията нараства бързо с отдалечаване от земната повърхност, и така е установил, че нейният източник трябва да е в космоса. При един от полетите (през август 1912) е достигнал до височина 5350 м.