Corinthian architecture

Коринтският стил бил въведен от архитекта Калимакус в Коринт в Гърция в края на V век пр. Хр. Той бил вдъхновен от вида на растението акантус (синя шапка), което растяло близо до гроб извън града. Това са трите класически стила в античната архитектура, оцелели в много обществени сгради, строени през XVIII, XIX и XX век.