Ionian architecture

Йонийски капител

Йонийският стил първо е използван при изграждането на храма на Диана някъде на брега на Мала Азия (днешна Турция). Храмът имал колони, високи осем пъти колкото диаметъра си, а жените са високи осем пъти колкото стъпалото си. Извивките били наредени по горната част, наподобяващи големи спирали, а основите на колоните били извити по начин, напомнящ флейтисти в дълги роби. Работата вероятно е завършила в началото на VII век пр. Хр.