Готическата архитектура няма нищо общо с традиционния стил на готите. Тя се появила почти случайно от съвпадение на различни методи на конструиране, използвани от архитектите за постигане на най-добрите резултати при построяването на религиозни сгради и при ограничения избор на материали. Основните белези на готическата архитектура са: удължен кръстат свод, ост-ровърха детелинова арка и сноповидни стълбове. Сводовете се крепят с помощта на ребра и арки, опрени на стълбове. Получава се голяма височина, лекота и устреме-ност на гредата; стените са прорязани от островърхи прозорци. Катедралата има богат и величествен интериор.

След построяването на първите готически катедрали във Франция през първата половина на XII в. този стил бързо станал доминиращ в западната архитектура. Готическата архитектура е била общ проект на много архитекти от Париж и от някои части на Северна Франция. Тя била използвана само за частично дооформяне на някои по-второстепенни сгради и части от катедрали до поставянето на катедралата на Сен Дени (1144), която станала първата значителна сграда в цялото готическо строителство.