Yingzao_Fashi_1_desmear

Вдлъбнатата форма, толкова характерна за китайските покриви, се появява едва след края на династията Хан (220 г. след Хр.), вероятно едва през IV в. след Хр. Преди това китайските покриви са приличали на западните, като са имали прав наклон. Вместо да полагат греди, тръгващи от билото на покрива към стряхата, носещите елементи в китайската конструкция са хоризонтални и вертикални. Ъглите, където те се срещат, са поддържащите точки за самия покрив, който е изкривен, за да подхожда на структурната конфигурация на носещите го елементи.