landscape-photograph

Сведенията за мостовете ни отправят към праисторическите времена, като първият мост вероятно е построен в Западна Азия. Първоначално мостовете са се състояли от хоризонтални греди, които са свързвали две каменни подпори. Конструкцията от греди и подпори съществува и до днес благодарение на изобретяването на бетона, макар и понякога с пагубни резултати. Първото подобрение на този принцип на конструкция е арковидната форма, отначало полукръгла, която е по-здрава и по-устойчива от конструкцията с греди.

Аркообразен мост
Използването на арките вероятно е започнало горе-долу по едно и също време в Римската империя и в Китай при династията Хан при строителството на дренажни тръби и мостове над дерета. Но първият истински аркообразен мост е Сенаторският мост, построен през 127 г. пр. Хр. от Гай Флавий, който имал множество арки, всяка с дължина около 14 метра.

Елипсовиден мост
Елипсовидният мост, чиято тежест се разпределя върху пълна полуокръжност, е изобретен доста по-късно.

Допълнителни арки
Сегментираните арки на елипсовидния мост са такава добра комбинация на икономичност, красота и здравина, че първият такъв мост продължава и досега да обслужва транспорта и да радва окото. Мостът „Ан Джи“, построен през 610 г. след Хр. в китайската провинция Хопей от Ли Чун, има дължина 37 метра. Той се оказва и първият мост, при който транспортното платно е на допълнителни арки, разположени върху основната дъга.

Конзолен мост
Различен подход има при конзолния мост, където платното се носи от греди без опора откъм външния им край. Чрез поставяне на конзоли една върху друга инженерите могат да прекарат мост от дървени греди с дължина 50 метра. Конзолен мост е конструиран през 104 г. след Хр. над река Дунав в Централна Европа от римски инженери. Той е изобразен през 113 г. след Хр. върху Траяновата колона, която днес все още стои в Рим.

Многоъгълен конзолен мост
Многоъгълният конзолен мост е съчетание на арката с конзолата, при който материалите са използвани толкова ефективно, че цялата структура се състои само от пътно платно и греди, на които то е закрепено. Вместо успоредно една на друга, насложените конзоли са под ъгъл, така че да образуват крива. Дъговидният мост в Кайфен е построен по тази система през XI в. след Хр. (по време на династията Сун), когато Кайфен в Североизточен Китай е бил имперска столица. Мостът свързва двата бряга на реката в предградията и по приблизителна оценка е дълъг 45 метра.

Висящ мост
Най-ранните описания на висящи мостове са в китайска книга за планинския Хиндукуш, днешен Афганистан. „Историята на отминалата династия Хан“ (около 90 г. след Хр.) споменава тези мостове в глава, посветена на Централна Азия. Висящите мостове през тези времена са били просто тесни пешеходни участъци, поддържани от въжета, прехвърлени през дефилета и тесни долини. Китайската книга представлява най-старият писмен документ за този тип конструкция, която вероятно се е използвала няколко века по-рано.

Плосък мост
Мостът, построен на река Брамапутра в Тибет приблизително през 1420 г. след Хр., вероятно е първият плосък висящ мост. Той има плоско платно, което се носи от въжета. Транспортните платна на по-ранните висящи мостове са следвали извивките на носещите въжета.

Бетонен мост
Старите мостове са правени от камък, дървен материал, въжета и тухли. Римляните построяват първите бетонни мостове в Италия през I в. пр. Хр. Това са мостове от полукръгли дъги с каменна облицовка.

Метален мост
Металът за пръв път е използван по време на династията Хан в конструкцията на висящия мост при Лан Джин на река Меконг, Югоизточен Китай, през I в. след Хр. От метал обаче са били единствено железните вериги. Първият истински метален мост е построен по време на династията Сун в китайския индустриален център Джин Де Джен, по-късно наречен Фо Лиан Хсиен. Той е конструиран от инженера Дсан Хун от провинцията Чианши през XI в. след Хр. и има двайсет колони, излети от метал.

Метален аркообразен мост
През 1779 г. Томас Пичард проектира първия метален аркообразен мост на английската река Севърн при Колбрукдейл. Пътното платно се е държало на пет успоредни арки, излети от метал, с обща дължина 30 метра и тежащи почти 400 тона.

Бетонен аркообразен мост
Бетонен аркообразен мост за пръв път е конструиран през 1936 г. в Алжир, като е имал дължина 19 метра. Йожен Фрейсине пръв е проектирал бетонните конструкции.