Шублерите са китайско изобретение, вероятно от Периода на непримиримите държави (481 – 221 г. пр. Хр.), предназначени да направят измерванията по-бързи и по-точни. Най-старият наличен образец е от 9 г. след Хр. Градуировката е в инчове и десетки от инчове. Бил екипиран с дупка за пръст и спирачен щифт -подобрения, които може да не са били включени в първия шублер.

Calipers