Колелото е много по-късно изобретение, отколкото обикновено се мисли. Пещерните хора не биха могли да го създадат, какво остава да разберат какво да правят с него. Най-ранните доказателства, които археолозите са намерили за превозни средства на колела, са от Месопотамия (днешен Ирак). Това предполага, че колелата са започнали да се употребяват в каруци в началото или средата на IV хилядолетие пр. Хр.

dohp-main-image-wheel

Играчка на колела

Играчки или макети с глинени колела са намерени в Месопотамия и могат да бъдат датирани отпреди 6000 г. За някои древни култури се знае, че са правили колела за детски играчки, преди да са ги използвали за превозни средства, така че е възможно първите колела да са забавлявали месопотамските деца около 4000 г. пр. Хр.

Спици

Работните колела в началото са правени от плътно дърво или от свързани планки, изрязани във формата на кръг. Първото колело със спици, измислено в Месопотамия около 2000 г. пр. Хр., довело до революция в лекотата и ефективността.

Диференциална предавка

В моторните превозни средства диференциалната предавка придава по-голямо въртеливо движение на външното колело, така че вътрешното колело не боксува и предпазва превозното средство да не излезе извън контрол. Но първото диференциално предаване било използвано за приемане на информация: то предавало движението от валовете, а не към тях. Най-старият компютър, създаден на гръцкия остров Родос през 87 г. пр. Хр., включва диференциално теглена въртяща се маса. То съгласува данните за синодичния цикъл на Луната от едно зъбчато колело с календарните данни от друго. Въртящата се маса се движела със скорост, равна на половината от алгебричната сума от двата входа. Механизмът вероятно е изработен около 100 г. пр. Хр. Първото превозно средство с диференциално предаване е едно любопитно древно китайско изобретение, „сочещата на юг колесница“, вероятно ръчна изработка на големия учен Ян Хен през около 120 г. след Хр. Върху колесницата стояла статуя с протегната ръка, сочеща на юг. Независимо дали колесницата се завъртала наляво, надясно или в кръг, статуята продължавала винаги да сочи на юг.