shorthand

Стенографията за пръв път се появила като много съкратена форма на китайското писмо от Периода на непримиримите държави (481-221 г. пр. Хр.). Била използвана от правителството на силната южна провинция Чу, която се намирала на река Яндзъ. По-късно китайците приели различна стенописна система, а поет от 200 г. пр. Хр. като упражнение по краснопис написал пасажа по-долу, следвайки старата система, който показва какво трябва да е било първото стенографско писмо. Той е писан отгоре надолу и отдясно наляво.