aeroplani-1917-g

Съгласно мобилизационна заповед № 1/12.09.1915г. Аеропланната рота при Техническата дружина към Инженерните войски се разгръща в Аеропланно отделение към Щаба на Действащата Армия в състав: 12 офицери ( 6 пилоти и 6 наблюдатели 1 фелдфебел – наблюдател; 1 подофицер – пилот;3 военни чиновници – техници; 22 подофицери; 84 ефрейтори и редници. Материална част: 5 машини – 2 „Албатроса“ с двигател „Мерцедес“ 100 к.с; 2 „Блерио“ с двигател „Гном“ 80 к.с.; 1 „Блерио“ с двигател „Гном“ 50 к.с. Албатросите са конфискувани турски машини, кацнали в България през юли 1914г. при прелитане от Австрия за Турция. По време на кампанията срещу Сърбия Отделението, базирано на летище София, не е проявило активна дейност – извършило е три бойни полета, най – значителната задача е разузнавателен полет по маршрута Ниш – Лясковец -Куршумли. Направен е опит за разгръщането на Отделението на летище Куманово, приключил безуспешно след разбиването на една машина при кацане на летището в условията на гъста мъгла. На 30.10.1915г. Отделението получава нова материална част – 6 LVG с двигател „Мерцедес“ 120 к.с. През януари 1916г. Отделението се разделя на две крила по 3 – 4 самолета, придадени както следва: първото – в Ксанти за охрана на Беломорието ( заедно с едно германско отделение и едно крило германски хидроплани ); второто крило – към Щаба на 2 армия – летище Белица. След приключване на задачата крилото от Ксанти е пребазирано в Белица. Двете крила образуват ! – но аеропланно отделение., придадено към Щаба на 2 армия. На 01.06.1916г. със Заповед № 291/26.04.1916г. се въвежда нова организация на въздушните войски: Въздухоплавателна дружина, подчинена на началника на инж. войски, състояща се от Аеропланна група и Балонна група. Аеропланната група се състои от две отделения и депо ( Аеропланно училище, Работилница и Допълнящ взвод ). Формирани са две Аеропланни отделения – 1 отделение – летище Белица и 2 – летище Удово. Отделението има списъчен състав от 8 пилоти и 8 наблюдатели. Възушните войски разполагат със следната материална част – самолети LVG, DFW, Роланд D II и D ІІІ; Албатрос С І и С ІІІ,Фокер Е 80 и Фокер D VІІ. По време на войната Въздушните войски постигат 5 победи при 2 загуби. На 02.04.1917г. Албатрос С ІІІ от 2 – ро аеропланно отделение с екипаж поручик Божков и поручик Петров е свален във въздушен бой над с. Тушин – Кожух планина; На 20.06.1918г. DFW с еекипаж поручик Пачев и ефр. Зарбев от 2 – ро аеропланно отделение е свален във въздушен бой над Беласица.
Регистрирани са следните въздушни победи:
30.09.1917г. капитан Марко Първанов на Фокер D VІІ сваля противников бомбардировач над София.

05.01.1917г. поручик Узунов и поручик Вакъвчиев от 1 отд. във въздушен бой над Петрич свалят английски изтребител.
31.08.1918г. капитан Иван Миланов от 1 отд. с Роланд D ІІІ сваля двуместен английски самолет над Орамн – чифлик.
На 05.05.1918г. майор Пеньо Попкръстев и поручик Иван Иванов от 1 отд. свалят английски самолет над с. Драгичево
На 08.07.1917г. поручик Влайко Балан и поручик Иван Узунов свалят над Петрич английски изтребител.