Masjed-e Nasir-ol-Molk

Сводести арки с мозайки в Джамия Нашир ал-Мулк, Шираз, Иран

Шумерската архитектура в Южна Месопотамия (днешен Ирак) е повлияна благотворно от традиционните тръстикови сгради, все още срещащи се в блатистите местности в долината на Тигър и Ефрат. Те имат високи, гъвкави ъглови подпори, изработени от тръстикови снопи. Понякога горните части на подпорите се събират в една точка, като се получава арката, която започва да се имитира от архитектите при зидарията, вероятно приблизително през 3200 г. пр. Хр. Първоначално такива зидани арки служат просто за украшение, но в ранните години на следващото хилядолетие навлизат носещите арки.