Санта Мария дел Фиоре (Флоренция)

Санта Мария дел Фиоре (Флоренция)

Когато четирите ъглови подпори от тръстикови снопи се огънат и върховете им се съединят, те могат да поддържат покрив във формата на купол. Това също е обект на подражание от архитектите. Най-старият известен пример е за купол, служещ като покрив на една от царските гробници в Ур, построени вероятно малко преди 3000 г. пр. Хр. от натрошен варовик, кал и хоросан. Този покрив е издигнат над скеле от греди с форма на купол, което било махнато след втвърдяването на хоросана.

Свод

Куполът скоро е последван от цилиндричния свод, който бързо става най-разпространената конструкция за шумерските царски гробници и в края на краищата един от най-широко използваните архитектурни елементи по цял свят. Вместо да се използва временно дървено скеле, сводовете първоначално са били конструирани като дълги поредици от тухлени арки, наклонени диагонално, така че всяка да лежи върху тази преди нея.