anarchism

Основният принцип на анархизма, че в добре подредения свят нито един индивид не е подчинен на властта на държавата, е в основата на даоизма и стоицизма, особено в ученията на техните основатели Лао Дзъ и Зенон. Английският философ Уилям Годуин е първият, формулирал пълната система от принципи на политическия анархизъм в книгата си „Въпроси относно политическата справедливост“ (1793).