Амфибията е средство за придвижване, което във водата е кораб, а на сушата – камион. Сто и четирийсет години по-рано тя е наречена „Oructor Amphibolis“ от американския изобретател Оливър Евънс, строител на кораби и ковач от Филаделфия. За да направи първата амфибия, Евънс построява плоскодънен съд и го снабдява с водно колело на кърмата, както и с четири големи железни колела за сухопътно използване. Имало е бордова парна машина, която можела да задвижва или водното колело, или двигателния вал. През 1804 г. той подкарва това изобретение по Уолнът Стрийт и продължава в река Шуилкил.

Oructor Amphibolis
Oructor Amphibolis