13.4Знаете ли, че вкусовите клетки на човешкия език се подменят на всеки 10 дни?