Най-ранният вид радар е проста система, създадена през 1903 г. от германския инженер Кристиан Хюлсмайер. Той включва искров предавател на кораб заедно с приемник, улавящ сигнал, отразен от намиращ се наблизо друг кораб, без да може да се уточни разстоянието до него. През трийсетте години на XX век инженерите в германския флот, следвайки инструкциите на д-р Рудолф Кунхолд, разработват радар, който можел да определя местоположението на далечни обекти. През 1933 г. те установяват присъствието на малък плавателен съд на разстояние приблизително 13 километра.

 radar