Пожелаваме ви зрението на сокол!

Знаете ли, че зрението на сокола е осем пъти по-добро от това на човека?

Кой мига по-често?

Знаете ли, че жените мигат близо 2 пъти повече от мъжете?

А са толкова сладки…

Знаете ли, че морските звезди нямат мозък?

Малкото жирафче е високо 2 метра!

Знаете ли, че малкото жирафче е високо 2 метра?

Не пропускай

Избрани статии