Знаете ли, че...
Знаете ли, че 1/6 от населението на Земята живее в Индия?