Знаете ли, че...Знаете ли, че зрението на сокола е осем пъти по-добро от това на човека?