Водорасли ни дават обещаваща възможност за борба с парниковите газове

Водорасли ни дават обещаваща възможност за борба с парниковите газове, съчетано с  производство на биогориво Вид водорасли ни показва възможност за редуциране на замърсяванията от...

Климатични промени: Дисбаланса ще бъде норма в растителните съобщества в бъдеще.

  Видът Telekia speciosa е пример за вид, който не се е върнал в Западна Европа след последното заледяване, но който се разпространява от човека...

Чайките – класически кръгов вид

Тези толкова познати ни птици, всъщност, предизвикват повече въпроси, отколкото отговори.  Що е то кръгов вид?  Що е то вид изобщо?  Как еволюира той?...

Северен елен не само за Коледа

  “...Сам Дядо Коледа - дребничък стар симпатяга, весело свиркаше, бързо подканяше впряга: - Хайде, еленчета! Дашър и Виксен, и Прансър! Бързайте, Дондър и Комет,и Кюпид, и Дансър! Блитцен,...

Ново проучване откри изключително дълголетие при белите акули

Големите бели акули (Carcharodon carcharias), върховните хищници на световния океан, растат много по-бавно и живеят значително по-дълго отколкото се смяташе досега, според ново изследване...

Събиране и съхранение на образци за генетични изследвания. Проблеми и предизвикателства при работа с...

За целта на филогеографските изследвания, а и с популяризирането на молекулярните изследвания като цяло, постоянно е нужно да се събират проби за ДНК анализ, както...

Молекулярни маркери, филогеография и търсене на критерии за разграничаване на видовете

Търсенето на универсален критерий за разграничаването на видовете никога не е спирало. Периодите на „видонадробяване” и „ видообединяване”, нееднократно се сменят, а споровете между...

Открит е нов прародител на човека

Международен екип от учени обяви нов вид човекоподобно. Малко същество с малък мозък, който ще промени представата ни за нашите древни предци. Открити са 15...

Наскоро секвестиран геном на „свещен лотос” може би крие тайни против стареене

Учени са разкриват реда на генома на „свещения лотос”, откритие, което може да разкрие много тайни, свързани със стареенето и генетичните дефекти. Екип от 70...

Най-редкият кит в света е видян за първи път

Неизвестен досега вид кит е видян за първи път.  Майка с нейното малко,  са заседнали и умрели на плаж в Нова Зеландия. През ноември...