Bibliotèque_nationale_de_France_site_Richelieu_salle_ovale
Националната библиотека на Франция.
Снимка: markosun.wordpress.com

Университетската библиотека е библиотека, принадлежаща към някой университет. Материалите и услугите, предлагани в нея са в служба на двойната роля на университетите – обучението на техните студенти и научните изследвания, които се провеждат в тях.

Има много университети, чиито университетската библиотека е свързана с други библиотеки, принадлежащи на различни факултети, лаборатории, научни центрове или институти.

Ако една университетска библиотека се използва от няколко университета, тя се нарича междууниверситетска библиотека.

Някои библиотеки имат двойна функция – като едновременно университетска и обществена библиотека. В Швейцария – в Лозана и във Франция – в Клермон-Феран има такъв тип библиотеки.

Bibliothèque Clermont-FerrandБиблиотеката в Клермон-Феран, Франция.
Снимка: bibliotheque.clermont-universite.fr

Историята на университетските библиотеки е свързана с историята на университета, който те обслужват. Университетските библиотеки са родени през Средновековието и много от тях събират своите фондове още от това време. Във Франция такъв е случаят на бившата библиотека на Сорбоната, чиито стари фондове са разпределени между съвременната междууниверситетска библиотека на Сорбоната и Националната библиотека на Франция.

Sorbonne_ParisБиблиотеката на Сорбоната.
Снимка: ba-bamail.com

Започнали с издирването и събирането на ценни ръкописи, университетските библиотеки се насочват и към издирването на печатни издания. Особено през XIX и XX век, когато се създават академичните издателства, които публикуват трудовете на университетските преподаватели в монографии или в научни списания. Университетските библиотеки трупат специфични материали и документи.

За съжаление през 50-те години на миналия век във Франция увеличението на студентите е било отчетено със закъснение и модернизацията на университетските библиотеки е закъсняла, грешка, която френските министри на образованието и на културата се стараят да поправят.

Университетските библиотеки и университетите, към които са прикрепени, постепенно стават известни в целия свят. Достъпът до научната информация е първият критерий за международната конкурентоспособност на университетите. Традиционната дейност на техните библиотеки продължава и днес: придобиване на редки ръкописи и печатни книги, абонаменти за научни списания и вестници, интелектуална и физическа обработка на колекции, консервация на стари архиви, заемане на материали от преподавателите и студентите (понякога – и от обществеността). Въпреки това, големината и важността на електронната документация нарастващата, а с това нарастват персонала и бюджета на университетските библиотеки.

В този смисъл, те предоставят все повече услуги:
– оказване на помощ на учените, преподавателите и студентите при техните научни изследвания;
– разпространяване на образователната и научната продукция на университета (дисертации, научни публикации, учебни ресурси и др.);
– културни дейности: организиране на научни конференции, на изложби, представяне на нови книги, участие в панаири на образованието…;
– обучение на потребителите как да търсят необходимите им източници на информация и как да работят с различните източници на информация;
– създаване на виртуални библиотеки и улеснявана на достъпа до информация чрез развиване на онлайн услуги и удължаване на работното време на библиотекарите;
– дистанционно обучение
– поръчка на книги за читалнята от други библиотеки, продажба на книги и други услуги

Всеки френски университет разполага с поне една своя университетска библиотека. По регламент, всеки университет трябва да има изграден център по документацията, който обединява документооборота в университетските институции. Без изключение, всеки френски университет е най-малко една университетска библиотека. В селищата с по няколко университета в тях, постановлението, цитирано по-горе, предоставя възможност за създаване на служба за междуинституционално сътрудничество по документооборота.

Развитието и модернизацията на библиотеките в областта на висшето образование и научните изследвания са стратегически въпрос. Бюджетът за университетските библиотеки (с изключение на бюджета за заплатите на персонала в тях!) се предоставя от: държавата (до около 85%), от таксите, плащани на библиотеката от нейните потребители (ок. 10%) и от разни други методи (до 5%). Отделно общината също финансира библиотеките на своя територия. Според законодателството в областта на правата и отговорностите на университетите, университските библиотеки могат да увеличават допълнително своя персонал, на който обаче трябва да плащат заплати от бюджета, с който разполагат. Националният център на книгата (CNL) финансира университетски проекти, свързани с издаване на научна информация.

Ключови цифри

 • Брой на академичните библиотеки и по-големите институциивъв Франция: 127
 • Обща площ: 1 000 000 кв.м.
 • Персонал в библиотеките: 5300 души
 • Разходи за обслужването на един читател: 60 евро
 • Работно време – средно по 58 часа на седмица
 • Брой на регистрираните читатели: 1 200 000 души
 • Колекции: 40 000 000 книги, 600 000 заглавия на периодични издания, 700 000 заглавия на електронни периодични издания
 • Заемане на материали (книги, списания и др.): 16 000 000 броя
 • 80% от студентите посещават редовно академичните библиотеки (55% – през 1989 г.);
 • Потребители, обучени в областта на научна и техническа информация: 17%
 • 11 междууниверситетски библиотеки, отворени за студенти от различни университети
 • 91 000 места за сядане в университетските библиотеки във Франция
 • 350 милиона евро са отделени от френската държава за 33 вида библиотечни дейности, рехабилитация или изграждане на университетски библиотеки от 2007 г. – насам.
  Планът, който стартира през февруари 2010 г., има за цел да подобри услугите, които университетските библиотеки предоставят на студентите.
  Предвиждат се:
 • голямо увеличение на границите на работното време на библиотечния персонал, включително – и в почивните дни, и през нощта;
 • увеличаване на броя на книгите със свободен достъп по време на учебната година;
 • повече оборудване в областта на информационните технологии;
 • допускане на онлайн достъп до дигиталните библиотечни ресурси.

Автор: Неделин Бояджиев
По материали от:
fr.wikipedia.org/wiki

enseignementsup-recherche.gouv.fr
enseignementsup-recherche.gouv.fr