Тригонометрията е разработена от гръцки учени през II в. пр. Хр. Най-изтъкнат от тях е Хипарх (195 -125 г. пр. Хр.), който е работил в Александрийския музей и на Родос. Хипарх е бил преди всичко астроном и е съставил таблица на хордите за улесняване нанасянето на звездите върху картите. Тригонометрията, каквато ние имаме днес, е дело на ислямски учени от IX в. Абу Абдала ал-Батани и Набаш ал-Хасиб са познавали тангенса, синуса, котангенса и косинуса. Секансът е въведен от Абул Уафа ал-Бужани.