800px-Sol_LeWitt._Double_Negative_Pyramid

„Двойно негативна пирамида“ на Сол Левит, Литва

Когато става въпрос за изкуство, което минава без външно усъвършенстване, а изпълнява само централния си обект, няма нищо по-просто и по-ранно от Сенеферувата пирамида в Дакшир до река Нил. Времето е разрушило гладката й повърхност, но когато е построена, около 3100 г. пр. Хр., е била съставена просто от квадрати и триъгълници. Въпреки невероятните й размери (висока 214 стъпки) е доста по-малка от по-късните „велики пирамиди“. Основен интерес от гледна точка на историята на изкуството предизвиква изключителната оригиналност на очертанията й, напълно неприсъщи за „стъпаловидните пирамиди“ – единствените други съществуващи по-това време. Тя е създадена от вдъхновение, а не от архитектурните традиции или от градивна еволюция. Тук може би най-забележителният факт е, че творецът е имал възможността да убеди правителството си, че цялостната му концепция си струва вложените средства.