Най-високата температура в историята на науката е достигната в САЩ, в Релативисткия ускорител на тежки йони http://www.bnl.gov/rhic/  в Националната лаборатория в Брукхейвън, Ню Йорк. http://www.bnl.gov/world/  Най-високата досега температура в лабораторни условия е 4 трилиона градуса по Целзий. Температурата на Слънцето е 2 милиона градуса, а предполагаемата температура на „топене”на неутроните и протоните е 2 трилиона градуса. За сравнение средната температура във Вселената е само с 0.7 градуса по-висока от абсолютната нула / −273,15°C/.

post-6-1266342686_thumb

Рекордът е достигнат чрез сблъсък на йони на златото, само за няколко милисекунди, но се смята, че той дава възможност на учените да „хванат”мига, предшестващ кондензирането на „супата” от кварки и глюони в адрони и мигът преди създаването на не равновесно състояние между материя и антиматерия. /Без този процес Вселената би се състояла само от чиста енергия./

Представителят на лабораторията Стивън Уидгар съобщава горното на конференцията на Американското общество по физика във Вашингтон http://www.aps.org/ Специалистът по теоретична физика Дмитрий Харзеев съобщава, че другата цел на експеримента е опит да се създаде устройство, което може да работи не само с поток от електрически заряд,но и поток от СПИН, което има практическо значение за изчислителната нанотехника.

Физиците се надяват да се приближат до разбирането на това как и защо от първоначалната хаотична маса е възникнала материята.

В близко време се очаква постигане на още по-висока температура в Големият адронен колайдер, чрез сблъсък на оловни йони.