Lindau_Insel_Luftbild

Автор: Неделин Бояджиев

Срещите на лауреатите на Нобеловата награда в Линдау, представляващи научна конференция, се провеждат веднъж годишно в Линдау, Германия. На тази среща наградените учени комуникират и взаимодействат с младите изследователи от цял свят.

Годишните срещи в Линдау осигурияват световно признат форум за трансфер на знания между учени от различни поколения. Те вдъхновяват и мотивират бъдещите нобелови лауреати и международни таланти. Лекциите на нобелистите отразяват актуалните научни теми и представят съответните области на научни изследвания на бъдещето. В дискусии, семинари и по време на различни събития млади изследователи, номинирани от световна мрежа от академични партньори, взаимодействат с нобеловите лауреати.

Научната програма се състои от интердисциплинарни лекции, представени от лауреати и последващи дискусии в продължение на няколко дни. Програмата отразява текущите научни теми и се занимава с динамиката в различни научни области, тя се занимава с въпроси, свързани с фундаменталните научни изследвания и приложно ориентирани теми.

Социалната програма е неразделна част от програмата на лекциите на нобелистите. Тя е предназначена да осигури колкото се може повече възможности за лично взаимодействие между различните поколения учени. За целта се организират интересни събития (опознавателни закуски, обяди и вечери, разходка с лодки до остров Майнау в езерото Констанс и др. подобни).

Млади учени и студенти от около 70 държави идват на всяка една среща. Те са номинирани от глобална мрежа от академични партньори и след това – оценени от експертна група. Известно им е, че трябва да се възползват максимално от уникалната възможност. И умовете им са отворени за знанията, които ще получат през седемте дни в Линдау.

 През 1951, двамата лекари Густав Парад и Франц Хайн от Линдау успели да убедят граф Ленард Бернадот от Висборг да поеме патронажа над научната среща, за да улесни обмена на научна информация в областта на медицината. По-късно, наред с лекарите, на тези срещи започват да идват химици и физици. Понякога на срещите се появяват и икономисти, носители на аналог на Нобеловата награда в областта на икономиката. Също така идват и носители на Нобеловата награда за мир.

След смъртта на граф Бернадот през 2004 г., вдовицата му графиня Соня Бернадот става ръководител на фондация Линдау. От 2004 г. Линдау на всеки две години организира отделна конференция за лауреати и студенти икономисти.

Участващите млади изследователи твърдят, че неформалната атмосфера, интензивните контакти и партньорствата с други учени и с нобелистите им предоставя уникален опит и незабравимо преживяване, а организаторите считат за изключително важно постигането и на двете цели – научен обмен и вдъхновяване на младите учени. Една от най-големите ползи от слушането на разказите на нобелистите, разказващи за своята работа е, че тези хора вдигат завесата за някои недооценени аспекти на научните открития. Друга полза е разчупването на културните „бариери” между хора от различни държави, раси, народности и възрасти. Срещите са доказателство, че науката е наистина международно начинание, и също като музиката и изкуството, е едно от нещата, които могат да запазят  единството на човечеството.

 Източници:
http://www.lindau-nobel.org/
  http://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Laureate_Meetings_at_Lindau/
  http://www.scilogs.eu/en/blog/lindaunobel/2010-06-14/60-nobel-laureate-meeting/
  http://lindau.nature.com/en/blog/lindaunobel/2010-06-14/reflections-on-nobel-city/