ice_river

Канадски екип, ръководен от д-р Стивън Грасби съобщава за откриването на целогодишен извор, който е най-отдалечен от Екватора. Това откритие показва, че има циркулация на подземна вода в криосферата, която може да образува речни корита в райони с много ниска температура и с морфология, подобна на тази на Марс. Откриeтo, направено през 2009 г., поставя много въпроси, защото не е сигурно как такъв извор може да съществува в условията на полярна пустиня.

Грасби и колегите му са попаднали на най-северния извор в света, на остров Елзмер, Нунавут, Канада и са го нарекли „Изворът на ледената река“. Специфичният район, в който се е провело изследването е на север от фиорда Ото, в планински регион, покрит с карбонати от формацията Нансен. Изворът започва на 300 метра надморска височина и се намира на южния склон на безименна планина, висока 800 м. над морското равнище. Детайлни описания показват, че изворът е целогодишен, дори през 24-те часа мрак през зимните месеци, когато температурите на въздуха в района стават – 50 градуса по целзий.

Геохимически изследвания показват, че водата идва от повърхността и влиза до 3 км. дълбочина преди да се върне през дебел слой вечно замръзналата почва като извор. Така става ясно, че в полярните райони има много по-активна хидрогеоложка система, отколкото се смяташе преди. Това се дължи най-вероятно на вода идваща от разтопени ледници.

Друго интересно нещо е, че ледената река прилича на речните корита, забелязани на Марс. Откритието на тези характеристики на релефа води до предположението, че в определен момент е имало изригване на подземна вода от ограничени водни хоризонти.

Изглежда, че водата циркулира под повърхността на планетата по начини, които още не познаваме…

Превод: Велимир Макавеев
Източник: www.geosociety.org