unrealistically_school_kids

Твърде високите цели на родителите могат да повлияят зле на представянето на децата в училище.

Когато родителите имат големи надежди за академичното развитие на децата, децата са склонни да се представят по-добре в училище, но когато родителските очаквания са нереалистични, децата може да не се справят толкова добре с ученето според проучване, публикувано от Американската асоциация на психолозите.

„Нашето проучване извади на показ както позитивните, така и негативните страни на родителските амбиции за академичното представяне на техните деца. Въпреки че тези амбиции могат да подобрят представянето на децата в училище, „болните амбиции” биха могли да имат крайно негативен ефект” твърди водещият автор Коу Мураяма, доктор на науките в Университета по литература. Проучването му бе публикувано в ”Journal of Personality and Social Psychology”.

Мураяма и неговите колеги анализират данните от дълго проучване, проведено от 2002 до 2007 сред 3530 ученици от основни училища и техните родители в областта Бавария, Германия. Проучването оценява представянето на учениците по математика, както и амбициите на техните родители (колко те искат децата да получат дадена оценка), както и очакванията им (колко силно вярват, че детето им може да получи дадена оценка) в продължение на година.

Учените стигат до извод, че високите амбиции на родителите водят до по-добри резултати, но само ако не надвишават реалистичните очаквания. Когато амбициите надхвърлят реалността, представянето на децата пропорционално се занижава.

За да са убедени в резултатите, учените решават да проведат паралелно проучване в рамките на две години сред повече от 12000 ученици и техните родители в САЩ. Резултатите са сходни до тези в Германия и потвърждават, че прекалено високите амбиции на родителите обикновено водят до занижено представяне в училище на техните деца.

„Асоциацията и преди е правила проучвания за отношението между амбициите и реалното академично представяне, но за първи път е подчертан проблемът” казва Мураяма.

„Голяма част от старата литература изгражда в родителите представа, че колкото по-високи са техните цели, толкова по-добре ще се представят децата им. Подсилването на родителските амбиции често е цел на програмите, направени с цел да подобрят представянето на децата в училище. Това проучване показва, че фокусът на такъв тип образователни програми не трябва да е насочена не към сляпото подсилване на родителските стремежи, а към стимулирането на родителите да си изградят реалистични очаквания.” смята Коу Мураяма.

„Нереално високите амбиции могат да повлияят зле на академичното представяне. Изграждането на амбиции не може да бъде ефективен начин за подобряване на представянето на децата в училище” добавя известният учен.

Източник: http://www.sciencedaily.com/
С
нимка: © Igor Mojzes / Fotolia

Автор: Виктория Симеонова
Източник: nauka.bg