radecki

Австрийски пътнически параход, извършвал рейсове по р. Дунав главно между Оршова и Галац. Построен през 1851 в Будапеща, от 1858 носи на носа си бюста на своя патрон – австрийския фелдмаршал от чешки произход Йосиф Венцел Радецки (1766-1858). При пътуването му към Виена на 16 и 17 май 1876 от различни дунавски пристанища (Гюргево, Зимнич, Турну Магуреле, Каратия и Бекет) на него на групи се качват, преоблечени като градинари, четниците от четата на Хр. Ботев. На 17 май войводата на четата Хр. Ботев настоява капитанът на парахода Дагоберт Енглендер да спре парахода на българския бряг при с. Козлодуй, Оряховско, като му връчва и писмен ултиматум на френски език. От палубата на парахода Ботев отправя и последните си писма до приятелите в Букурещ и до съпругата си Венета. При с. Оряхово четата слиза на родния бряг и поема пътя към Стара планина.
Параходът е бракуван през 1918 и унищожен през 1924. През 1964-1966 с доброволни средства от българските деца параходът е построен отново по запазени чертежи и превърнат в музей, открит в чест на 90-годишнината от подвига на Ботевата чета.

1. Христо Ботйов*         из Калофер

2. Давид Теодоров            Враца

3. Никола Курото,байрактар   Джумая

4. Георги Апостолов          Стара Загора

5. Никола Обретенов          Русе

6. Войновски, офицер         Габрово

7. Иваница Данчев            Свищов

8. Перо ………            Македония

9. Петър Йорданов            Търново

10. Йордан П. Инджето         Търново

11. Сава Пенев                Търново

12. Кирил Ботйов              Калофер, брат на Христо Ботйов

13. Прокопий Дянков           Свищов

14. Йордан Кършовски          Елена

15. Поп Сава Катрафилов       Елена, бивш свещеник

16. Анастас Алексиев          Свищов

17. Димитър Иванов            Севлиево

18. Димитър Калев             Габрово

19. Христо Тодоров            Калофер

20. Петър Маринов             Ловеч

21. Димитър Дишлията          Сливен

22. Георги Матев              Свищов

23. Сава Савов                Враца

24. Митьо Ангелов             Враца

25. Сава Димитров             Враца

26. Йовчо х. Петров           Котел

27. Сава Димитров             Тетевен

28. Руско Робов               Котел

29. Иван Кожухаров            Ченге(Айтоско)

30. Иван Христов              с.Делиорман

31. Кольо Черкезът            с.Бяла Черква

32. Кънчо Скорчев             Трявна

33. Христо Иванов             Сопот

34. Петър Иванов              Ловеч

35. Сава Младенов             Тетевен

36. Христо Иванов             Габров. колиби

37. Ица Лазаров               Ловеч

38. Петър Левски              Карлово

39. Тонко Биволчето           с.Микра

40. Кольо Семов               с.Микра

41. Тодор Стойков             с.Микра

42. Един турски арнаутин      Албания

43. Петраки Жеорджеско        Македония

44. Едно 17 годишно момче     Лясковец

45. Христо Лазаров            ?

46. Неделчо Тончев            Търново

47. Димитър Кутев             Сливен

48. П. Боев                   с.Микра

49. Димитър ?                 Чирпан

50. Димитър ?                 Берковица

51. Вълчо Македонецът         Македония

52. Никола Майнов             Ловеч, словослагател на Ботйов

53. Пенчо Христов             с.Микра

54. Васил Петков              с.Микра

55. Дяко Йонков               с.Гложене

56. Илия Милчев               с.Гложене

57. Васил Ненчев              Тетевен

58. Атанас Горов              Пещера

59. Спас Соколов              Тулча

60. Н.Кючуков                 Сливен

61. Стоян Ловчалията          Ловеч

62. Стефанаки Савов           Враца

63. Марко Бошнаков            Враца

64. Митьо Цветков             Враца

65. Петър Ванков              Свищов

66. Коста Апостолов           Свищов, Коста и Георги Апостолови са братя

67. Георги Апостолов          Свищов

68. Тинко Христов             Карлово

69. Никола Сопотлията         Сопот

70. Пенчо Сопотнянецът        Сопот

71. Христо ?                  Севлиево

72. Върбан Господинов         Русе

73. Теофан Раданович          Петербург, Русия, твърдял че е княз

74. Един бошнак               Босна

75. Димитър Тодоров           Нова махала, Габрово

76. Димитър Икономов          Троян

77. Курти Чобанинът           Кара Омур, Силистренско

78. Илия Чобанът              Кара Омур, Силистренско

79. Димо ?                    с.Атмаджалий, Силистренско

80. Стефан Попов              с.Бесарабово, Русенско

81. Васил ?                   Троян

82. Тодор Илиев               Ловеч

83. Пенко Гачев               Ловеч

84. Иван Докторов             Ловеч

85. Никола Астарджиев         Ловеч

86. Марин Петков              Тетевен

87. Станчо Василев            Тетевен

88. Славко Иванов             Тетевен

89. Иван Тонев                Тетевен

90. Христо Дачев              Тетевен

91. Тончо Кунчев              Тетевен

92. Пенчо Минков              Калофер

93. Хаджи Бенчо               Плевен

94. Иван Стойков              Сопот

95. Хаджи Георги Гръблата     Тулча

96. Стойко Фучеджи            Тулча

97. Христо Аврамов            Тетево

98. Тодор Стоянов             Неврокоп

99. Стоян Стайков             Якоруда

100. Антон Стоянов             Призрен

101. Янко Атанасов             Неврокоп

102. Димитър Ночов             Пирдоп

103. Нено Иванов               Смолско, Златишко

104. Димитър Кючюкът           Егри паланка

105. Григор Костов             Неврокоп

106. Кръстьо Андреев           Карлово

107. Георги Андреев            Карлово

108. Илия Видулов              Карлово

109. Ангел Тодоров             Разград

110. Димитър Казакът           Сливен

111. Хаджи Костадин            Сливен

112. Антон Македонецът         Охрида

113. Илия Лазаров              Локорско?

114. Владимир Тодоров          Мачин

115. Христо Клинков            Етрополе

116. Пенчо Атанасов            Ловеч

117. Атанас Димитров           Оряховица

118. Досе Дюлгеринът           Дряново

119. Никола Димитров           Г. турчета, Бяла черква

120. Михал Каназирски          Болград

121. Димо ?                    Калофер

122. Михал ?                   Браила

123. Васил Стоянов             Троян

124. Ангел Стоянов             Панагюрище

125. Христо Гецов              Етрополе

126. Атанас ?                  с.Радино

127. Иван Попов                Калофер

128. Никола Попов              Калофер

129. Янко Боянов               Оряховица

130. Христо ?                  Калкандере

131. Иванчо ?                  Сливен

132. Ганчо ?                   Дряново

133. Драган Иванов             с.Правец

134. Киро ?                    Търново

135. Марко Атанасов            Браила

136. Цанко ?                   Казанлък

137. Георги Христов            Карлово

138. Никола ?                  София

139. Атанас ?                  Самоков

140. Никола ?                  Търново

141. Н.Нанов                   с.Руска Бяла, Врачанско

142. А. Иван Чартазанов        Оряховица

143. Антон ?                   Габрово

144. Никола ?                  Габрово

145. Антон Черногорецът        Подгорица

146. Александър х.Димитров     с.Аладаглии, Сливенско

147. Петър Паскалов            с.Глушник, Сливенско

148. Стефан Газибаров          Сливен

149. Петър Дюкмеджиев          Карлово

150. Младен Павлов             Видин

151. И. Цанев                  Тетевен

152. Захарий Петров            Трявна

153. Неделчо Цанев             Сухиндол, Севлиевско

154. К. Хараламбов             Котел

155. Стоян Войвода             Стара Загора

156. Христо Стоянов            с.Боженци

157. Пенчо Мончев              с.Калугерово, Търновско

158. Васил Троенчето           Троян

159. Пенчо ?                   Котел

160. Иван Кръстев              Русе

161. Анастас Джумалиев         Севлиево

162. Стефан П. Димитров        Габрово

163. Пенчо Стаменов            с.Мирково

164. Тодор Минков              с.Сараня

165. Атанас П. Рахаилов        Шумен

166. Маринчо Ников             Шумен

167. Коджа Иван Моканецът      Добруджа

168. Малкият Иван              Силистренско

169. Сава Букурещлията         ?

170. Нено Иванов               Габровско

171. Пенчо ?                   Троян

172. Йовчо ?                   Силистренско“

Името на Христо Ботев и на брат му Кирил Ботев са транскрибирани Ботйов, както е било възприето тогава, така са се подписвали самите те.

Национален Музей Параход Радецки