image_2684_2e-Llallawavis-scagliai

Палеонтолози описват нов вид от Phorusrhacidae (птици терор), който е живял в днешните територии на Аржентина през Плиоцена, преди около 3,5 милиона години.

Phorusrhacidae са хищни птици по-известни от Ценозойската ера в Южна Америка (преди 62–2.5 милиона години), Плейстоцена в Северна Америка (преди 66 до 56 мил. години) и Еоцена в Африка (преди 56 до 33.9 мил. години)

Тези праисторически птици са били значително по-големи от познатите ни днес. На вид са били големи и масивни с тегло около 70 кг. и височина до 2 м. Едни от най-забележителните видове живели през Ценозойската ера. Новият вид, който е наречен „Scaglia’s Magnificent Bird“ е най-кръвожадната от всички подобни птици откривани някога. Почти 100% от скелета й е запазен.
Научното име на самата птица е „Llallawavis scagliai“, като Llallawa означава „великолепна“ на езика Кечуа (местен индиански език от Андите), а avis означава „птица“.

Също така името почита и Galileo Juan Scaglia (1915–1989), който бил виден учен и директор на музея за природни науки в Буенос Айрес, Аржентина от 1940 до 1980.

Снимка: M. Taglioretti / F. Scaglia