nobe_prize_chemistry

Нобеловата награда за химия за 2015 г. е за проучване в детайли и разкриване на механизмите, по които клетките поправят повредената ДНК. Работата на учените предоставя фундаментални знания за това как функционира жива клетка и е важна крачка изучаването и лечението на раковите заболявания.

Всеки ден ДНК-то ни се уврежда от UV редиацията и различни канцерогенни вещества и др, но дори и без тези външни атаки, ДНК молекулата по своята същност е нестабилна. Освен това дефекти могат да възникнат при копиране на ДНК, на клетъчно деление, процес който се случва няколко милион пъти всеки ден в нашето тяло.

Причината нашият генетичен материал да не се разпадне, е че във всеки един организъм има молекулни системи, които постоянно наблюдават и „ремонтират“ ДНК-то.

Нобеловата награда за химия за 2015 г. се присъжда на три учени, които са картографирали как няколко от тези „ремонтни“ системи функционират на молекулярно ниво.

Цялото изследване: popular-chemistryprize2015.pdf

Tomas Lindahl
Francis Crick Institute and Clare Hall Laboratory, Hertfordshire, UK

Paul Modrich
Howard Hughes Medical Institute and Duke University School of Medicine, Durham, NC, USA

Aziz Sancar
University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA