wave-erosion

За значителна част от населението, живеещо в света, в непосредствена близост до океаните и моретата, често – в големи градове, покачването на морското равнище води със себе си опасността от опустошителни последици.

Но учените все още не могат да направят достатъчно точни прогнози, за да могат хората да планират как да се справят със загубата на земя през този век.

Водата на световния океан не е като водата във ваната; тя не се повишава равномерно навсякъде. Глобалното затопляне повдига морското равнище, като на някои места се очаква да се види по-високо от средното увеличение, докато на други то дори може да намялява.

Прогнозите сочат, че през този век морското равнище ще се повиши оруиентировтъчно с някаква стойност между 20 см и 2 м. Учените знаят, че това увеличение ще зависи от разширяването на обема на водата. А обемът на световния океан зависи от покачването на температурата на океанската и морската вода поради глобалното затопляне (а по-топлата вода заема повече място от студената), от топенето на ледовете по Северния и Южния полюс, както – и от студените и топлите океански и морски течения.

Очаква се част от измененията на климата да бъде и промяна в посоката и/или скоростта на ветровете, които подпомагат движението на океанските и морските течения. Посоката на самите течения също може да се променят.

Когато ледовете се топят, разтопената вода се влива в океана. Това пренареждане на водните маси може да промени наклона на земната ос. На свой ред, лека промяна в наклона на земната ос преразпределя водата в световния океан, тъй като силата на въртене на Земята оформя и повърхността на световния океан.

Но последиците от покачването на морското равнище ще бъдат различни, в зависимост от местоположението.

Извършването на точно измерване на повишаването на морското равнище в световен мащаб е по-трудно, отколкото може да се очаква, заради множество усложняващи фактори като регионалното време, затоплянето и сезонните промени в океанската водна маса.

За да заобиколят тези препятствия, британски учени предлагат нов начин за изчисляване на покачването на морското ниво: претегляне на световния океан. Но не – на всичкия, а – само на един сегмент от него, намиращ се в тропическата част на Тихия океан.

Чрез проучване, публикувано на 01.09.2012 г. в списание Geophysical Research Letters, учените открили, че този район на Тихия океан е наистина „тих“, а масата му остава постоянна през цялата година. Компютърните модели показват, че теглото му може да се използва като представително при оценката на световната океанска маса и на морското равнище.

„Принципът е по-скоро като наблюдението на ваната във вашата баня: не гледате зоната в близост до крана на чешмата, където можете да видите пръски и въртеливо движение, се вглеждате в другия край на ваната, където увеличението на водата е бавно и стабилно.“, казва авторът на изследването Кристофър Хюз.

Учените предвиждат да поставят манометър на дъното на океана, за да се изчисли теглото на водата над него. В момента, обаче, такова устройство не съществува. Но изследователите смятат, че първият изследовател, който успее да създаде такъв инструмент, ще разреши най-големия изчислителен проблем на морските науки – измерването на нивото на световния океан. И ще създаде инструмент с огромна стойност за други клонове на океанографията.

Световният океан има площ около 361 260 000 кв. км, неговият обем се равнява на около 1 332 000 000 куб. км, а средната му дълбочина е 3682 м. Максималната му дълбочина е 11 034 км, намира се в Марианската падина.През втората половина на XX век нивото на световния океан се е покачвало с около 1,8 мм на година, а през новия XXI век то се покачва с 3 мм на година.Предположенията за покачването на нивото му през последните 100 години варират в рамките на  0,30 – 1 метър.

По материали от:
ouramazingplanet.com
livescience.com