microbes

Точно колко научна била първата теза за микробите и способността им да причиняват заболявания може да се съди по следния откъс:

Земята създала реките,
реките създали каналите,
каналите създали мочурищата,
мочурищата създали „Червея“.
Дошъл червеят и изплакал пред Шамаша.
Пред Еа рукнали неговите сълзи:
„Какво ще ми дадеш за храна?
Какво ще ми дадеш да лапам?
Нека да пия между зъбите.
И ме сложи между венците,
да мога да унищожавам кръвта
на зъбите и да разруша силата на техните венци.“

Шамаша и Еа са богове, Червеят е микроорганизъм, който причинява зъбни инфекции. Стихът е на шумерски, „Легенда за червея“, написан в Месопотамия през III хилядолетие пр. Хр. Шумерската мисъл си представяла дейността на микробите в определени случаи. Невъзможно е да се каже дали някой от онова време е вярвал, че изобщо инфектирането става чрез микроби. За излекуване от зъбните микроби „Легендата“ препоръчва търкането и помощта на магьосници, които да повторят три пъти заклинание. (През XVII век, когато Антон ван Льовенхук открил бактерията, той я намерил в остатъци от храна между зъбите.)