ovce_jivotni

Останки, открити в Зави Чеми Шанидар в Северен Ирак, разкриват, че животновъдството е било практикувано от номадите по тези земи от около 9000 г. пр. Хр. Те вече отглеждали предшественицата на днешната овца,макар че тя все още била доста близка родственица на козата. Вероятно нейното късо право руно не е било подстригвано и тя трябва да е била развъждана за месо и мляко, а не за вълна. (Макар че облеклото може да е било правено от кожата на овце.) Така че, освен ако в бъдеще не се появят по-стари открития, изглежда, че отглеждането на добитък е започнало в тревните площи на Западна Азия през X хилядолетие пр. Хр. Подходящите терени са били разположени в Иран, Ирак, Южна Турция, Сирия и Палестина.

Ветеринарни пестициди

Те са известни от книга отпреди около 3000 години. Един от тях е служел за изкореняването на вътрешни паразити като чревни глисти, като се използват противоглистни растения.
Дезинфекционен разтвор за унищожаване на вредители в руното на овцете се е използвал още в древен Картаген (днешен Тунис). Руното се обработвало със специално масло, открито в извор в околностите на града, което имало забележителен мирис на стърготини от лимоново дърво. Практическото му използване започнало може би около средата на I хилядолетие пр. Хр.