Aristotel

Ликейон в Атина, превърнат в университет през 335 г. пр. Хр., е първата институция от трето ниво, която предлага обучение по хуманитарни и естествени науки. Комплексът от сгради (бивше училище) и прилежащите площи по това време е взет под наем от държавата от гръцкия философ Аристотел. Има преподаватели, библиотека и голяма колекция от експонати по естествена история. Преподаваните науки включват етически и политически науки, логика, риторика, литература, астрономия, биология, физика, метафизика, математика и метеорология. Обучението се основава на философията на Аристотел и неговите последователи, известна като Перипатетична школа. Аристотел напуска Атина през 322 г. пр. Хр., но Ликейон продължава да се развива под ръководството на поредица от други ръководители.

Държавен университет

От другата страна на света около двайсет години след основаването на Ликейон отваря многото си врати първият държавен университет. Той е създаден в Североизточен Китай в провинция Чи. Основател и патрон на университета е Хсеуан, царят на Чи (царувал от 319 до 301 г. пр. Хр.). Щедрото финансиране бързо го превръща в най-голямата в света академична институция, но той не просъществува толкова дълго, колкото Ликейон – закрива се през следващия век, когато Чи губи своята независимост. Нарича се „Планинска асоциация Хуа“ и има хиляди студенти и седемдесет и шест щатни професори, които носят четвъртити плоски шапки като университетските шапки през XX век. Най-голямата му заявка за слава е съзвездието от бележити философи, които преподават там, представляващи всички школи на мисълта. Между тях са Менций и Хсен Дзъ (водещите класически философи след Конфуций), пацифистът Хун Хсин, диалектикът Дсо Йен и вероятно Джуан Дзъ, най-прочутият даоист.

Академична степен

Система от академични квалификационни степени е въведена в началото на китайската династия Хан през 178 г. пр. Хр. Първата степен се е наричала „Достоен и отличен“ и е била присъждана от държавата на най-талантливите студенти. С течение на времето били измислени и други степени, така че накрая имало еквиваленти на бакалавър, магистър и доктор.

Консерватория

Музикалната консерватория, позната като Образователната работилница, е създадена през 715 г. в Чарн Арн, столица на Китай по време на династията Тарн. Тя била удобно разположена до Фейриленд Палас и 300 музиканти и актьори от двата пола били подпомагани и обучавани там.