Doric architecture

Дорийският стил на класическа архитектура е възникнал с изграждането на храм, вероятно от Дорий, владетел на Акея в Южна Гърция, и изграден в Арголис, може би преди около 800 г. пр. Хр. За пръв път сграда не е следвала пропорциите на класическия гръцки храм.