List of objects in the solar system

Предполага се, че галактиката Млечен път – огромната група от звезди, в която е разположена Земята – се състои от спирално изкривени ръкави, излизащи от един център. Формата и ротационното й движение са установени между 1951 и 1953 г. в рамките на съвместна програма по радиоастрономия, изпълнявана в Холандия и Австралия. През 1951 г. холандският астроном Ян Хендрик Оорт и неговите сътрудници съставят първата карта на Млечния път по подробни наблюдения, провеждани в двете страни.

Хелиоцентризъм

През III в. пр. Хр. Аристарх, грък от Самос, отива по-далеч и твърди, че Земята и други небесни тела се въртят около Слънцето. Аристарх вярва, че звездите, които ние наричаме неподвижни, са несравнимо по-далеч от нашето Слънце, че всички тела в нашата слънчева система са относително близо до Слънцето и обикалят около него за различно време. Според един гръцки тълкувател, Плутарх, Аристарх е предложил тази идея, но тя е доказана едва през следващото столетие от астронома Селевк. В действителност тя е вярна само от субективна гледна точка и изобщо не може да се докаже, но може би Селевк я е съгласувал с различни наблюдаеми явления.

Въртене на Земята

След като е била приета сферичността на Земята, хората са продължавали да мислят, че тя остава неподвижна, а Вселената се върти около нея. Но в Сиракуза (Сицилия) през V в. пр. Хр. някои гръцки последователи на Питагор, в това число Хисет и Екфант, развиват идеята, че Земята се върти около оста си за 24 часа.

предишна статияНаскоро секвестиран геном на „свещен лотос” може би крие тайни против стареене
Следваща статия„Тук има чудовища” на Алан Сноу