Антистен е атински философ, който учи, че нещата, които повечето хора приемат сериозно, включително и удоволствията, са безсмислени. Той признава за ценност единствено добродетелта, но неговата добродетел се състои преди всичко от въздържаност и презрение към почести, богатство и наука. Той разработва своите идеи в края на V в. пр. Хр., но живее основно през IV век и умира в Атина на осемдесетгодишна възраст. Въпреки че Антистен е поклонник на Сократ, той смята всички теории на Платон за губене на време. Той носел дрипави дрехи, за да демонстрира своята пестеливост и въздържаност, но се говори, че Сократ му казал: „Аз виждам твоята надменност през дупките в наметалото ти.“

antisthenes
Антистен