DNA digital

Компютрите имат три основни функции: съхранение на информация, предаване на информация и извършване на логически операции. Хората отдавна са се сетили да добавят някакъв технологичен продукт към човешкото тяло за подобряване на здравето като пейсмейкърите, например. Но неотдавна науката направи още една крачка напред!

Учени от Станфордския университет създадоха биотранзистор (наречен „транскриптор“), който може да управлява работата на молекули ДНК и РНК.

В електрониката един транзистор контролира потока от електрони по протежение на веригата. По същия начин биологичният транскриптор контролира потока на специфичен белтък, РНК полимераза, пътуващ по една нишка от ДНК, точно както компютърът използва силициеви транзистори, за да контролира потока от електрони.

В статия в списание Science американските биоинженери обясняват, че тези биотранзистори ще могат да бъдат поставяни в живи клетки. Това ще позволи осъществяването на вътрешноклетъчно програмиране. По този начин например „в паметта” на клетката ще може да се записва информация за въздействието на външната среда.

„Биокомпютрите ще могат да се използват за създаване на химикали и на лекарства, за контролиране на токсините в организма, за откриване на заболявания, за изучаване и препрограмиране на живи системи, за контролиране на движението на кръвта в тялото, за мониторинг на заобикалящата среда и за клетъчна терапия.”, посочва Дрю Енди, биоинженер от Станфорд. „Ще можем да поставяме компютър във всяка жива клетка.”, коментира той.

Биокомпютрите ще революционизират лечението на различни болести. Те ще позволят например да бъде „наредено” на раковите клетки да се саморазрушат.

През 2012 г. същата група биоинженери от Станфорд разработи две други съставни части на биокомпютъра – механизъм за презапис и съхранение на цифрови данни в ДНК и механизъм за предаване на генетична информация от клетка на клетка, нещо като биологичен интернет.

Неотдавна учени от Масачузетския технологичен институт също успяха да създадат подобен биокомпютър.

Свидетели сме на това, как компютърната технология се свързва с биологията и медицината. Съвсем скоро може би ще се роди някоя нова интердисциплинара наука.

Научната фантастика идва на помощ на медицината! Може би биологичният компютър е първата крачка към т. н. „нанити“ (лекуващи нанороботи), споменавани в сериалите от поредицата „Star gate“. Наномедицината се развива.