Принципът не е нов, японците в миналото са известни със самонавиващите се часовници. Така или иначе внедреното от японската фирма „Brother Industries” устройство е поредната, може би малка, а може би не толкова, стъпка към енергоизточниците на бъдещето. Улисани в кризата на постиндустриалната цивилизация забравихме мечтите от втората половина на 20 в., но ето, че появата на устройства като това ни напомнят какъв огромен резерв се крие във неизползвания технологичен и научен потенциал на днешното човечество.

battery-recharged-by-vibrations

Изделието представлява компактен вибрационен генератор на ток, който се събира в стандартен корпус на батерии клас АА и ААА.

Засега използването е възможно в устройства с малка и епизодична консумация на енергия, като инфрачервен пулт, светодиоден фенер и др. Периодична замена не е нужна – за захранване се използва енергията на движението, като е достатъчно разклащане преди употреба.

Устройството обезпечава енергия до 100  мВт. Генератор предава енергия средно от 10 до 180 мВт. Енергията се съхранява в кондензатор.

Подобни разработки има и от 2009 г., когато е представено устройството nPower PEG на изложбата CES.