Алтруизъм

Въпреки че много школи призовават своите последователи да се ръководят от безкористни мотиви, догмата за безусловен алтруизъм се среща рядко. Тя се проповядва за пръв път от китайската мохистка школа, основана през V в. пр. Хр. от Мао Дзъ. Тяхната доктрина за „универсалната любов“ означава да обичаш еднакво всички, без значение дали някой човек или група хора имат специално отношение към теб. Мохистите проповядват всякакви жертви в полза на обществото.

Ограничен алтруизъм

От самото начало на историята почти всички заемат междинна позиция по отношение доктрините на егоизма и алтруизма. Първият философ, обяснил тази концепция, е Конфуций (551 – 479 г. пр. Хр.). Той проповядва любов към всички създания, но с подчертано толериране на нас самите и на тези, които са директно свързани или от съществено значение за нас.