Шведският химик Йонс Якоб Берцелиус (1779 – 1848) е съставил първата таблица на елементите, в която всеки елемент е подреден в съответствие със силата на неговия положителен или отрицателен електрическа заряд. Той е открил, че големината на афинитета между два елемента е пропорционална на разстоянието на което са разделени те в неговата таблица.