Водородът е открит през 1766 г. от състоятелния класически учен Хенри Кавендиш (1731 – 1810) в неговата частна лаборатория в Лондон. Той го кръстил „избухлив въздух“ заради това, което се случва, когато към него се поднесе огън. През 1781 г. Кавендиш открил, че може изкуствено да създаде вода, когато взриви заедно водород и обикновен въздух. По-късно повторил експеримента с водород и кислород и успял да изчисли, че водата е съставена от тези два елемента и да определи пропорциите на всеки от тях в нейния състав.