Приятелство 2

Случва се така, че един ден в живота ни настъпва пукнатина с размерите на човешкия ръст и ние по глупост или невежество пропадаме в нея. Чифт верни ръце могат да ни извадят оттам, но този чифт трябва да бъде наоколо, да забележи, чуе и види нашето пропадане. Това наричам истинското приятелство, което няма по-лесна проверка от житейските несгоди и спънки. У приятелите всичко е общо – и хубавото, и тъжното и верният другар няма да се изплаши от неравностите по пътя, а ще ти предложи да го минете заедно. И е важно да ценим най-верните и най-истинските хора. За да ги отсеете, а и за да проверите дали самите вие в бързината на ежедневието не пропускате нещо, подбрахме 25 от мъдрости на вековете за приятелството.

Приятелството е като една душа в две тела.
Аристотел

Приятелството удвоява радостта и съкращава наполовина скръбта.
Френси Бейкън

Кой ще ми каже истината за мен, ако не приятелят ми? А да чуеш истината за себе си от някой друг е необходимо.
Висарион Белински

Александра попитаха: где ти е имението? А той показа приятеля си.
Петър Берон

Не е толкова трудно да умреш за приятел, колкото да намериш приятел, който заслужава да умреш за него.
Едуард Булвер-Литон

Никога не дружи с човек, когото не можеш да уважаваш.
Чарлз Дарвин

Истинският приятел се познава в нещастието.
Езоп

Старо вино, стар тютюн и стар приятел са всякога по-добри от новите.
Любен Каравелов

Хората не могат да отидат далече в приятелството, ако не са склонни да си прощават взаимно малките си недостатъци.
Лабрюйер

Колкото и да е рядка истинската любов, истинската дружба се среща още по-рядко.
Ларошфуко

Издръжливостта на магарето се познава на неравен път, верността на приятеля – в житейските несгоди.
Менандър

Най-дибрият начин да запазим своите приятели е да не ги предаваме.
Уилсон Мизнер

Дружба. – Мълчаливо съглашение, по силата на което ние се задължаваме срещу оказани от нас малки услуги да получаваме големи.
Монтескьо

Приятелство. – Свята дума, тачена от всички и навсякъде.
Овидий

За приятелството, което не издържа дори докосването на голата истина, не заслужава да се съжалява.
Дмитрий Писарев

Приятелство 1

Който в беда изостави приятеля си, сам ще познае мъката на бедата.
Шота Руставели

Приятелството свършва там, където започва недоверието.
Сенека

Страхливият приятел е по-опасен от врага, защото от враговете си се пазиш, а на приятели разчиташ.
Лев Толстой

Братът може да не ти е приятел, но приятелят ти е винаги брат.
Бенджамин Франклин

Приятел е не онзи, който съжалява, а който помага.
Томас Фулер

Неверните приятели са лястовици, които се срещат само през лятото; те са слънчеви часовници, от които имаш полза, докато свети слънцето.
Т. Хипел

Напущаш ли едно приятелство, не го заменяй веднага с омраза. Няма нищо по-срамно от това да воюваш против онзи, когото до вчера си обичал.
Цицерон

Бог ни дарява с роднини, приятели, слава богу, си избираме сами.
Шамфор

Другарят е длъжен да поема върху себе си част от огорченията на другаря си.
Еразъм Ротердамски

Имаме, докато има нашият другат.
Лесинг

Източник: „Мъдростта на вековете“, 1971