Доброто възпитание не е в това да не разлееш сос на покривката, а да не правиш забележка на този, който го направи.

„Никой друг не е разбирал така ясно трагизма на малките неща в живота, както Антон Чехов… Негов враг беше пошлостта – той се бореше с нея цял живот, откривайки мухъла й дори там, където на пръв поглед всички изглежда добре, удобно и дори блестящо…“, пише за творчеството на Чехов Максим Горки. Въпреки че, започва да пише по финансови причини с години Чехов се превръща в неизменен стълб на руската и световната класическа литература, без чиито произведения се живее значително по-трудно. А те съвсем не са малко – за краткия си 44-годишен живот Чехов създава около 900 произведения, които днес са преведени на десетки езици, а с фрази от тях и днес си казваме истините за живота.

Предлагаме ви 27 цитата на Антон Чехов, с които светът изглежда по-ясен.

Честните хора не лъжат, когато не е необходимо.

Ако човек не пие и не пуши, автоматично се замисляш – не е ли мръсник?

Казват, че накрая винаги тържествува истината, но това не е истина.

За да усещаш непрекъснато щастие в теб, дори в моменти на скръб и печал: умей да се наслаждаваш на настоящето и радвай се в съзнанието си, че може да бъде и по-зле.

Днес е страхотен ден. Да се чудиш чай ли да пиеш, да се обесиш ли…

Всичко знаят и разбират само глупаците и шарлатаните.

Ако искаш да имаш малко време – нищо не прави.

„Циник“ – това е гръцка дума, означаваща „Свиня, която иска целия свят да знае, че е свиня“.

Ако хората се наговорят и изведнъж станат искрени, всичко между тях ще отиде по дяволите.

Не може да очакваш от мръсотията да не бъде мръсотия.

Чехов с женой Ольгой Книппер.Чехов със съпругата си Олга Книпер

На света няма нищо хубаво, което в началото си да не е имало и лошо в него.

Животът, сам по себе си, е нещо много просто и на човек са му нужни големи усилия, за да го прецака.

Човек е онова, което мисли за себе си.

У човека всичко трябва да бъде прекрасно: и лицето, и дрехите, и душата, и мислите.

Призванието на всеки човек в духовната дейност е постоянно да издирва правдата и смисъла на живота.

Ако искаш да станеш оптимист и да разбереш живота, то престани да вярваш на това, което говорят и пишат, а сам си наблюдавай и вниквай.

Човек обича да говори за болестите си, а между другото това е най-безинтересното нещо в неговия живот.

На човека са необходими не три метра земя, не имение, а целият свят, цялата природа, където на воля да може да изяви всички свойства и особености на свободния си дух.

Не се успокоявайте, не се приспивайте. Докато сте млади, силни бодри, не преставайте да правите добро.

Възпитаните хора уважават човешката личност и затова са винаги снизходителни, меки, вежливи и отстъпчиви.

А.П.Чехов и Л.Н.Толстой, 12 сентября 1901 года.Антон Чехов и Лев Толстой, 12 сентября 1901 года.

Доброто възпитание не е в това да не разлееш сос на покривката, а да не правиш забележка на този, който го направи.

Децата са свети и чисти. Не бива да ги превръщаме в играчка на своето настроение.

Краткостта е сестра на таланта.

Който нищо не иска, на нищо не се надява и от нищо не се бои, такъв не може да стане художник.

Жените без мъжко общество помръкват, а мъжете без женско – оглупяват.

Приятно е дори да боледуваш, когато знаеш, че има хора, които очакват твоето оздравяване като празник.

Любовта, дружбата и уважението не могат да свържат така, както общата ненавист към нещо.