Лев Толстой

Той е първият автор, отказал се от авторското право, открито нападащ властта и се отказва от Нобеловата награда. Лев Толстой ненавижда силата на парите и защитава руските селяни и техните права. След смъртта си той оставя 165 000 страници ръкопис, пълно събрание на съчинения в 90 тома и 10 хиляди писма. Цял живот Лев Толстой търси смисъла на живота, за да го намира в една проста и дълбока дума – добрина.

Силата на властта се крепи на невежеството на неговия народ. Тя го знае винаги ще се бори с просвещението. Време е и ние да го разберем.

Всичко идва при онзи, който умее да чака.

Главното изискване към всяко изкуство е чувството му за мярка.

Всеки иска да промени човечеството, но никой не се замисля как да промени себе си.

За да повярваш в доброто, трябва да започнеш да го правиш.

В любовта няма „повече” или „по-малко”.

Всички щастливи семейства си приличат, всяко нещастно семейство е нещастно по своему.

Животът без любов е по-лесен. Но няма особен смисъл.

Най-великите истини са най-простите такива.

Всички си правят планове, а дори не знаят дали ще доживеят до довечера…

Хората често се гордеят със своята чиста съвест. А истината е, че те просто имат твърде къса памет.

Уважението е измислено, за да запълни празното пространство там, където би трябвало да бъде любовта.