Утилитаризмът за пръв път е проповядван от китайския философ Мао Дзъ, основател на Мохистката школа през V в. пр. Хр. Негова единствена цел е да подобри материалното благополучие на другите и по тази причина той се обявява против войните и оръжията, лукса и дори музиката. Смята ги за прахосване на ресурси и усилия. Въпреки че смята за уместно една държава да се защитава от нашественици, той напълно се противопоставя на агресивната война.

 Utilitarianism-Mohizam