ПандаЗнаете ли, че всички панди на планетата Земя принадлежат на Китай? Всеки път, когато някъде по света се ражда бебе панда, то трябва да бъде изпратено до Китай, за да се разшири генетичният фонд на вида. Тази традиция е част от споразумение, сключено по време на Студената война, което е в сила и днес.