The first medical books

Египетските лекари започнали писането на книги в своята област от началото на периода на Старото царство (около 3500-2500 г. пр. Хр.). От тях са оцелели само малки фрагменти в по-късни справочници, но от древните записи знаем, че между тях са били първите текстове върху офталмологията и гинекологията. Твърди се, че работа върху анатомията била написана още по времето на управлението на Атотис, фараон от първата династия, който може да е живял през XXXV в. пр. Хр.

Книги по анатомия и хирургия

Анонимна работа от древния Египет, известна днес като „Хирургичен папирус на Едуин Смит“, е най-старият хирургически текст в света. Той датира вероятно от деветнайсетата династия на Египет (около 1350-1200 г. пр. Хр.), макар че в голяма степен може да е базиран върху работа от III хилядолетие пр. Хр. Той разглежда в научен дух, макар и с някои фактически неточности, раните на различни части на човешкото тяло. Между другите неща това е първото изследване, в което се казва, че движението на крайниците се контролира от мозъка.